انتشارات گل آذین ,

تازه های نشر
شکرستان (نگاهی به آثار طنز زنان)شکرستان (نگاهی به آثار طنز زنان)15,000 تومان نویسنده:رویا صدر - موجودی:80
نویسنده:رویا صدر
اوسنه‌های چند موضوعی و درنگی در اصطلاح مکر زناوسنه‌های چند موضوعی و درنگی در اصطلاح مکر زن7,000 تومان نویسنده:محسن میهن‌دوست - موجودی:30
نویسنده:محسن میهن‌دوست
روان‌سوزی و راه‌های غلبه بر آنروان‌سوزی و راه‌های غلبه بر آن30,000 تومان مترجم:محسن اخوت - موجودی:500
مترجم:محسن اخوت
کتاب سرنوشتکتاب سرنوشت14,800 تومان مترجم: مهرداد وثوقی - موجودی:500
مترجم: مهرداد وثوقی
متفکران بزرگ توسعه (50 متفکر توسعه)متفکران بزرگ توسعه (50 متفکر توسعه)35,000 تومان مترجم:انور محمدی - موجودی:500
مترجم:انور محمدی
جامعه‌شناسان بزرگ (50 جامعه‌شناس کلیدی عصر تکوین)جامعه‌شناسان بزرگ (50 جامعه‌شناس کلیدی عصر تکوین)26,000 تومان مترجم:شهناز مسمی‌پرست - موجودی:500
مترجم:شهناز مسمی‌پرست
انسان‌شناسان بزرگ (50 انسان‌شناس کلیدی)انسان‌شناسان بزرگ (50 انسان‌شناس کلیدی)28,000 تومان مترجم:ناصر فکوهی - موجودی:500
مترجم:ناصر فکوهی
مردم‌شناسی هنر (هنر ابتدایی)مردم‌شناسی هنر (هنر ابتدایی)22,000 تومان مترجم:جلال‌الدین رفیع‌فر - موجودی:500
مترجم:جلال‌الدین رفیع‌فر
مقدمه‌ای بر اقتصاد خانوادهمقدمه‌ای بر اقتصاد خانواده9,200 تومان مترجم:وحید مهربانی - موجودی:600
مترجم:وحید مهربانی
اقتصاد سیاسیاقتصاد سیاسی5,000 تومان مترجم:کمال خالق‌پناه - موجودی:30
مترجم:کمال خالق‌پناه
رفتارهای اجتماعی مطلوب ...رفتارهای اجتماعی مطلوب ...35,000 تومان مترجم:رضوان صدق ینژاد - موجودی:95
مترجم:رضوان صدق ینژاد
تاریخ انسا‌نشناسی (از آغاز تا امروز)تاریخ انسا‌نشناسی (از آغاز تا امروز)35,000 تومان مترجم:علی بلوکباشی - موجودی:500
مترجم:علی بلوکباشی
همسازی و تعارض در هویت و قومیتهمسازی و تعارض در هویت و قومیت25,000 تومان نویسنده:ناصر فکوهی - موجودی:500
نویسنده:ناصر فکوهی
در فرهنگ خود زیستن و به فرهنگ‌های دیگر نگریستندر فرهنگ خود زیستن و به فرهنگ‌های دیگر نگریستن35,000 تومان نویسنده:دکتر علی بلوکباشی - موجودی:500
نویسنده:دکتر علی بلوکباشی
زنان و سروده‌هایشان در گسترۀ فرهنگ ...زنان و سروده‌هایشان در گسترۀ فرهنگ ...28,000 تومان نویسنده:صادق همایونی - موجودی:500
نویسنده:صادق همایونی
زنان و تبعیضزنان و تبعیض23,000 تومان مترجم:اسفندیار زندپور - موجودی:500
مترجم:اسفندیار زندپور