درباره ما

انتشارات گل‌آدین در سال ۱۳۷۷ تأسیس گردیده و کتاب‌هایی در زمینه‌های علوم اجتماعی، ادبیات، شعر و کودک و نوجوان منتشر کرده است.

امتیاز این نشر و سایت به سرکار خانم فاطمه پروین صدقیان حکاک تعلق دارد.