علوم اجتماعی

اسطورۀ عصیان

20,000تومان

چه گوارا سخن می‌گوید…

اسطورۀ عصیان یا همان کتاب “چه گوارا سخن می‌گوید” مجموعه ای از سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های گوناگون چه گوارا در مراکز بین الملل مانند سازمان ملل متحد و مجالس مختلف کوبا و مصاحبه با روزنامه‌های مشهور می باشد که مجموعه ای از نظرات خود را راجع به مارکسیسم و انقلاب کوبا و انقلاب جهانی بازگو کرده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چه‌گوارا به کتابهای خاطرات جنگ انقلابی و زندگی من در کنار چه از همین انتشارات رجوع کنید

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g