ادبیات

النا

22,000تومان

ادبیات

لوئیس بریتو گارسیا، داستان‌نویس، منتقد، مورخ، رمان‌نویس و نمایشنامه‌نویس ونزوئلایی، در آثار خود در هیئت یک منتقد اجتماعی و سیاسی ظاهر شده که گاه طنزآلود و موشکافانه شخصی‌ترین امور فرد را در زندگی روزمره مورد توجه قرار داده و آن را به باد انتقاد می‌گیرد. این کتاب ورای دیدگاه‌های مختلف نویسنده و اندیشه‌های بسیار متنوع او، روشی نو را در میان شیوه‌های مختلف بیان روایی ارائه می‌دهد. وی گاه در یک داستان کوتاه انواع مختلف شیوه های بیان را در هم آمیخته، همزمان از دو یا چند نوع آن کمک می گیرد بسیاری از داستان‌ها از ساختار مرسوم ادبیات روایتی خارج شده، و شیوۀ نوینی را برای گسترش پیرنگ داستان ارائه می‌دهند. کتاب النا یکی از کتاب های رشتۀ (آفرینش ادبی) در مدرسۀ کانون نویسندگان مکزیک است.

-چاپ دوم

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g