امپریالیسم در قرن بیست ویکم


صد سال پس از لنین…

قیمت محصول :

۳۵,۰۰۰ تومان

توضیحات

امروزه امپریالیسم از شناخته شده ترین کلمه های جهان است . تقریبا در تمام زبان های دنیا با تلفظ آوایی همانندی نوشته وخوانده می شود. این کلمه تاریخی طولانی دارد و در زمان ها ی مختلف مراد متفاوتی از کاربرد آن داشتند . هابسن در سال ۱۹۰۲ آن را وارد مقوله های اقتصاد سیاسی سرمایه داری کرد و لنین در سال ۱۹۱۶ با انتشار کتاب ” امپریالیسم بالاترین مرحله سرمایه داری ” مشحصه های عام آن را به نظم کشید . صد سال پس از انتشار کتاب لنین ، امپریالیسم همچنان به موجودیت خود ادامه می دهد و از قرن گذشته وارد قرن ما ، قرن بیست ویکم شده است .امپریالیسم اگر چه از نظر مضمونی همچنان بر مشخصه های عامی که لنین ارائه کرد استوار است ، اما اجرا و حوزه های عملی آن در این یک صد سال ، همراه با دگرگونی های اقتصاد سرمایه داری ، شاهد دگرگونی وتطور بوده است . نویسندگان این کتاب با وابستگی های ملی گوناگون – امریکایی ، اسپانیایی ، برزیلی و هندی- هریک به گوشه هایی از نمود و اجرای امپریالیسم در قرن بیست و یکم پرداخته اند . دراین یا آن مورد می توان بر دیدگاه های آن ها نقد و یا انتقاد هایی را روا دانست ، اما نمی توان برجستگی تلاششان را نادیده گرفت .

چاپ اول و دوم ۱۳۹۶

امپریالیسم در قرن بیست ویکم was last modified: نوامبر 4th, 2017 by gol_azin@yahoo.com

توضیحات تکمیلی

وزن500.00 kg