کودک و نوجوان

انتقام کوتوله‌های باغچه

10,000تومان

کودک و نوجوان

آر. ال. استاین از نویسند ههای مشهور و محبوب آمریکایی است که مخاطبین
زیادی در سراسر جهان دارد. داستا نهای هیجا نانگیز او ضمن تقویت نیروی
تخیل و ذهنی جوانان، به آنها کمک م یکند، از این طریق، خود بتوانند
داستا نهای نو و بدیع خلق کنند. تعداد ۷ جلد از بهترین آثار او در نشر گل
آذین به چاپ رسیده است. داستا نهایی که مو به ت نتان سیخ م یکنند.
کسی ب یاجازه وارد باغچه ام شده است دوتا فلامینگوی صورتی یک
خانوادۀ کامل از راسوهای پلاستیکی. پدر ج وبرتون این تزئینات باغچه را
بسیار دوست دارد، اما دو تا حیوان زشت به خانه آورده است، و از همین
جاست که مشکلاات آغاز م یشود.
شب دیر وقت، وقتی همه در خواب بودند کسی آهسته به باغچه
وارد می شود. زیر لب چیزی نجوا می کند. خربزه ها را لگد م یکند و
گوجه فرنگی ها را له می کند و …

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g