ادبیات

بازی‌های ممنوع

20,000تومان

ماجرای بازی‌های ممنوع به ژوئن ۱۹۴۰ مربوط می‌شود..اشغال فرانسه..

ماجرای بازی‌های ممنوع به ژوئن ۱۹۴۰ مربوط می شود. و این زمانی بود که نیروهای آلمانی در خاک فرانسه پیش می‌آمدند و مردم وحشت زدۀ خطه‌هایی که خطر اشغال تهدیدشان می کرد گروه گروه شهرهای مواجه با تهدید را ترک می‌کردند و به سوی نقاطی که احساس می‌کردند در آنها امنیت خواهند داشت هجوم می‌بردند. اما هواپیماهای نیروهای اشغالگر آوارگان را در جاده ها هدف مسلسل های خود قرار می‌دادند و قربانیان بسیار می‌گرفتند در میان این گروه‌های کوچ کننده، که در طول راه هدف مسلسل ها قرار می گرفتند، دخترکی نه ساله وجود دارد که تنها، بی‌یاور و بی هدف همچنان پیش می رود.

-چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g