تخفیف ویژه!
شعر

بدون هماهنگی شعر نگویید!

14,000تومان 11,900تومان

شعر آمریکای لاتین

با چتر و با چراغ در شلوغی‌های سرزمین آمریکای لاتین که می گردیم درکنار موسیقی تند. دیکتاتورهای رفته از یاد، سرزمین ظلم و ستم و کارگاه انقلا بهای از مد افتاده و دوباره سر برآورده و رئالیسم جادویی، زیبایی نهفتۀ دیگری هم می یابیم، شعر. در سرزمین خشونت، کوکایین و جشنواره های رنگارنگ گرمای زیبایی از شعر هم هست. نام هایی که مدام تکرار می شوند. گابریل گارسیا مارکز، خورخه لوئیس بورخس و جوانتر ها …
“بدون هماهنگی شعر نگویید!” در بسته رو به شاعران است. خیابانها و کوچه های تنگِ روستایی و شهری، میزبان شاعران این خطّه است.

چاپ دوم

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g