شعر

بذر فریاد

12,000تومان

گزیده‌ای از شعرهای سیاسی  اجتماعی احمد مطر شاعر بزرگ عراقی

کتاب بذر فریاد که به دو زبان عربی فارسی منتشر شده است گزیده‌ای از شعرهای سیاسی  اجتماعی احمد مطر شاعر بزرگ عراقی است. وی به شعرهای انتقادآمیز و گزنده اش در مورد حاکمان عرب معروف است شعرهای آغازین او بیشتر عاشقانه و رمانتیک بودند و پس از دیدن مشکلات اجتماعی مردم و حکومت سلط هطلب به سرودن اشعار سیاسی اجتماعی روی آورد. روزهایم را چنین تقسیم کرده‌ام شش ساعت برای غم‌هایم شش ساعت برای اندوهم شش ساعت برای دردهایم شش ساعت برای، غم و اندوه و درد فقط یک لحظه دارم از روز بعد …

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g