مطالعات زنان

برادرسالاری (مردان در دوران مادرسالاری)

29,000تومان

بخش دوم کتاب”تکامل زنان” به نام برادرسالاری است..

بخش دوم کتاب”تکامل زنان” به نام برادرسالاری است،سازمان مادرسالار نهادی برابرخواه بوده،ک مردان نیز در آن نقشی ب سزا داشته اند،اما پژوهشگران بیشتر به نقش مادران پرداخته اند.و آن را سازمان مادرسالار نام نهاده اند و از برادران یا برادرسالاری کمتر سخن گفته اند،در حالی ک این دو نهاد جدایی ناپذیر از یک ساختار اجتماعی اند،از این رو نویسنده ی مادرسالاری در بخش جداگانه به برادرسالاری می پردازد…

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g