ادبیات

بیست بیست

18,000تومان

داستان‌هایی از بیست نویسندۀ  برنده نوبل ادبی با ترجمه اسدالله امرایی

اسدالله امرایی مترجم کتاب در مقدمه می‌نویسند: “برندگان جایزۀ نوبل ادبیات را به مهمانی به صرف داستان دعوت کرده ایم. بیست نفرند به نیت کمال که بیست است. داستان‌هایی از بیست نویسندۀ جهان گرد آورده‌ام که هر کدام در زمان خود تاثیرگذار بوده‌اند و هستند. نام‌ها همه آشناست، از هرتا مولر و لوکلزیو که تازه جایزه نوبل را برده اند و هنوز حکم جایزه شان خشک نشده تا پرلاگر کویست و ارنست همینگوی و سائول بلو … مقدمۀ مبسوطی از گابریل گارسیا مارکز هم هست که کیجورهایی منتقد این جایزه بود. خوانندگانی که بیشتر به رمان و مجموعه شعر نوبل برده‌ها عادت
داشته اند حالا در این مجموعه با آثار کوتاه آشنا می شوند. به مهمانی بزرگان خوش آمدید.”

-چاپ هشتم۱۳۹۵

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g