علوم اجتماعی

جامعه‌شناسی میشل فوکو

25,000تومان

فوکو می‌خواست بداند قدرت و معرفت چه رابطه‌ای با هم دارند…

در انبار موجود نمی باشد

فوکو می‌خواست بداند قدرت و معرفت چه رابطه‌ای با هم دارند و تاریخ حقیقت چگونه از تعاملات اجتماعی زاده شده است. او چنین مسائلی را محصول رشد فردیت عصر مدرن می‌دانست که آدمیان را در این حوزۀ فرهنگی به منزلۀ سوژه‌ها و ابژه‌های معرفتی تکوین بخشیده است. بدینسان تأمل فوکو دربارۀ موضوعاتی نظیر جنون و بیماری و جرم و هویت شخصی و علوم جدید، متوجۀ تکوین سوژۀ مدرن چونان واقعیتی تاریخی  فرهنگی می‌شود و او را به آنجا می‌رساند که شکل‌های مختلف اعمال قدرت بر زندگی اخلاقی و مدیریت افراد و جمعیت‌ها را موشکافی کند. کتاب حاضر که می‌کوشد دیدگاه جامعه‌شناسی میشل فوکو را به اجمال معرفی کند، علاوه بر مخاطبان عام و علاقمندان به اندیشه‌های پسامدرن،  میتواند برای گذراندن واحد درسی “نظریه‌های جامعه‌شناسی” در دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم اجتماعی مورد استفاده واقع شود.

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g