ادبیات

خاطره‌های جنگ انقلابی

27,000تومان

یادداشتهای یکی از عاملان اصلی یکی از خارقالعاده‌ترین تجربه‌های انقلابی عصر ماست: ارنستو چه گوارا

“خاطره‌های جنگ انقلابی” نوشتۀ ارنستو چه گوارا یادداشتهای یکی از عاملان اصلی یکی از خارقالعاده‌ترین تجربه‌های انقلابی عصر ماست. حماسۀ گروه کوچکی است که در حالی قدم به خاک کوبا نهادند کهبزرگترین سلاحشان آرمان بود و پس از دو سال نبرد سرسختانه با نظام دیکتاتوری، در هاوانا به قدرت رسیدند. گابریل گارسیا مارکز شعری دارد در رثای “ارنستو چ هگوارا” به این مضمون که، مرد افتاده بر زمین، مرده، یکی فریاد می زند دلاور برخیز و دلاوری بی حرکت می ماند. دو، سه، ده، هزار نفر فریاد می زنند، بر نم یخیزد. نخستین کس را می بوسد و به راه می‌افتد. چه گوارا را شاید به عنوان نماد اعتراض بر هر پرچمی بنشانند، اما نگاه انسانی و مهربان اوست که همه را می‌خواند …

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g