شعر

درختان ممنوع

28,000تومان

هاینه در مقام روزنامه نگار جستارنویس، هزل پرداز و مجادله‌گر متعهد، سیاسی و منتقد هم باعث شگفتی بود و هم خیلی‌ها را می‌ترساند. از
طرفی نیز به خاطر تبارش و مواضع بی‌پروای سیاسی اش، روز به روز مور د غضب قرار می‌گرفت و محدودتر میشد… دلا،‌ دلا غمین مباش و…
کتاب حاضر دوزبانۀ آلمانی/ فارسی می باشد.

چاپ دوم

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g