ادبیات

درنگی بر سرگردانی‌های شهرزاد پسامدرن

20,000تومان

سیمین دانشور در آینه آثارش..

“سیمین دانشور” آنچه مرا به نوشتن این کتاب برمی انگیزد، نقد ذهنیت خانم دانشور در پهنه‌هایی است که تاکنون یا دربارۀ آن نوشته نشده و یا آنچه را نوشته شده، یک سویه یافته ام. من خواسته‌ام به خیال خود آن بخش از سایه‌های ذهن و زبان ایشان را روشن کنم که دیگران پروای آن نداشته‌اند و با الهام از حافظۀ تاریخی نسل پیش از انقلاب و با توجه به رهیافت‌های نقد ادبی پس از انقلاب، سیمایی جامع‌تر در محدودۀ رمان‌های اخیرشان ترسیم کنم.

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g