شعر

دروغ‌های قشنگ

7,000تومان

شاعر رنج زنان و کارگران،تبعیدیان،زندانیان،…

یانیس ریتسوس شاعر بزرگ یونانی الاصل را بسیار دوست دارم. از آن رو که با شعر او زیسته و گریسته‌ام، عشق ورزیده و هجران کشیده‌ام. اندوه سربازان را از شعر او شناخته‌ام، زندانیان و تبعیدیان، زیبایی رنج زنان و کارگران را در شعر او خوانده‌ام. در هوای شعر او آنقدر سطرهای عبث بر کاغذ سفید کشیده‌ام و تنها در نهایت، توفیق یافته‌ام، آن هم گاهی، از گریستن بگریزم. علامتم که دادند ما غایب بودیم. نه، غایب نبودیم، حاشا کردیم. …

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g