علوم اجتماعی

در فرهنگ خود زیستن و به فرهنگ‌های دیگر نگریستن

65,000تومان

از  کوچه پس کوچه‌های فرهنگ عامۀ ایران گذر کنید…

گفتارهای این کتاب حاصل اندیشه و نگرش نگارندۀ آن و نتیجۀ پاره ای از یافته های او در پژوهش‌های میدانی در میان مردم کوچه و بازار، و تحقیقات اسنادی در متون تاریخی، جغرافیایی، ادبی و اجتماعی در زمینۀ فرهنگ ایران و در چهار دهۀ گذشته است. با خواندن مطالب این گفتارها می توان در کوچه و پس کوچه های فرهنگ عامۀ ایران گذر کرد و رایحۀ عطرآگین فرهنگ خود را در فضای فرهنگ سنتی ایران بویید. در این گشت و گذار م یتوان با پاره ای از شیو ههای رفتاری مردم ایران در زندگی روزانه و نوع اندیشه و باور آنها در زمینۀ مسائل اجتماعی و فرهنگی و دینی و دستاوردهای دانشی و هنری مردم، همچنین اشتغالات مردم در برخی پیشه ها و هنرها و نیز آداب و سنت های آنها آشنا شد.

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g