ادبیات

دوئل

10,000تومان

مجموعه داستان‌های کوتاه / ترجمه از متن اسپانیایی.

مجموعه داستان‌های کوتاه ماریو بارگاس یوسا / ترجمه از متن اسپانیایی.

چاپ اول و دوم ۱۳۹۵

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g