شعر

دیوان اشعار فروغ فرخزاد

28,000تومان

شعر مدرن فارسی

فروغ فرخزاد از شاعران بزرگ زن روشنفکر ایران است که شعر او در
بردارندۀ مضامین عاشقانۀ سیاسی، اجتماعی و مسائل زنان می باشد.
او در سال ۱۳۱۳ به دنیا آمد و تحصیلات خود را در دبیرستان و هنرستان
به انجام رساند و از همان زمان شعر می گفت او نه تنها شاعر که
فیلم ساز و مترجم هم بود. دیوان فروغ فرخزاد مجموعه ای از پنج کتاب
چاپ شدۀ او از سا لهای ۱۳۳۱ تا ۱۳۴۵ است. کتا بهای اسیر، دیوار،
عصیان، تولیدی دیگر و ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد. او در سال
۱۳۴۵ در اثر تصادف اتومبیلش درگذشت.
آه ای زندگی منم که هنوز
با همه پوچی از تو لبریزم
نه به فکرم که رشته پاره کنم …

چاپ سوم

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g