ادبیات

رازها

30,000تومان

رازها: یک داستان غم‌انگیز عاشقانه از برنده نوبل ادبیات…

“رازها” این بیان لطیف بازیهای متنوع “بودن” و “نمودن”، رمان روانشناسی اعماق است. کنوت هامسون، نویسنده بزرگ نروژی و برنده جایزه نوبل ادبی، در این داستان غم انگیز عاشقانه، لایه‌های پی در پی ضمیر خودآگاه و ناخودآگاه قهرمانش ناگل را آشکار می کند و از خواننده دعوت به عمل می آورد که خود به تفسیر و تعبیر اعماق و افکار او بپردازد. میل به امر تخیلی، حس پرستی، و نیز نومیدی عمیق هامسون در قبال اقدام مثله‌گر جامعه شهری، از طریق ناگل بیان می‌شود….رازها از دنیاهایی پنهان، از پوچوئی که در برابر فکر منطقی نفوذناپذیر می‌ماند. از زندگی عصبی و به شدت حساس که توجیه‌های عقلی کمتر جایی در آن دارند با ما سخن می‌گوید.

-چاپ هفتم۱۳۹۶

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g