علوم اجتماعی

رفتارهای اجتماعی مطلوب …

65,000تومان

علوم اجتماعی

این کتاب، اثری کامل و جالب برای دانشمندان و پژوهشگرانی است که مایلند به تصویری کامل از رفتارهای اجتماعی مطلوب دست یابند. چگونه می توان به وابستگ یهای اجتماعی استحکام بخشید؟ چطور می‌توان رفتارهای اجتماعی مطلوب را فرا گرفت و گسترش داد؟ این کتاب جامع، از پدیدۀ رفتارهای اجتماعی مطلوب تصویری روزآمد ارائه می دهد و همۀ زمین ههای اساسی رشد را در قلمرو روانشناسی پرورشی و روانشناسی اجتماعی در بر می گیرد. این کتاب منبع مطالعاتی بسیار ارزشمندی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی و تمام کسانی که به فعالی تهای( NGO ) علاقه مند هستند.

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g