علوم اجتماعی

روان‌سوزی و راه‌های غلبه بر آن

40,000تومان

علوم اجتماعی

آیا به خاطر استرس و اضطراب و تشویش، پیوسته در رنج و ناراحتی
به سر م یبریم؟ آیا خود را برای انجام کارها و وظایفِ محوله کافی
نم یدانیم؟ آیا وقتِ کافی برای کارهای روزانه و استراحت نداریم؟ آیا
احساس می کنیم کنترل و نظارت بر امور زندگی معمولی و روزانه مان را
از دست داده ایم؟ آیا نگران حال و وضع سلامتی اطرافیان خود هستیم
که نکند دچار روان سوزی شوند؟ پاسخ به این سوالات، آنچنان د مدست
و نزدیک است که تصورش را هم نم یتوانیم بکنیم.
کتابِ حاضر، که به حوزۀ روان شناسی عمومی و روان درمانی اختصاص
دارد را م یتوان یک منبع یاری دهنده و الهام بخش برای تمام کسانی
دانست که خود و یا اطرافیان شان دچار افسردگی و استرس و تشویش
هر روزه و مزمن گردیده، یا در معرض ابتلاء به آن قرار گرفته اند و توان
و حوصله و نشاط لازم، حتی برای انجام کارهای عادی و معمولی روزانه
را هم از دست داده اند …

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g