ادبیات

رو به آسمان در شب

36,000تومان

در آمریکای لاتین داستان کوتاه به مثابه نوع ادبی خاصی، به نحو فزاینده‌ای پیشرفت کرده است.

نویسندگان اروپایی، در قرن هجدهم، داستان کوتاه را به مثابه بیان روایتی تقریباً کنار گذاشته اند. این رها کردن، به رغم کارهای سارتر و کامو، درفرانسه مثلاً بیش از انگلستان آشکار است. ولی به عکس در آمریکای لاتین داستان کوتاه به مثابه نوع ادبی خاصی، به نحو فزاینده‌ای پیشرفت کرده است. در کشورهای اسپانیایی زبان، اقبال به آن در حد توجه برزیل و ایالات متحده به این نوع است. به تدریج که ادبیات آمریکایی به سوی رشد بیشتر تحول می پذیرند، تکنیک و هدفهای داستان کوتاه نیز کمال می‌یابد، بر اهمیت آن مثابه وسیله بیان افزوده می‌شود و اصالتش مورد تأکید قرار می گیرد. داستان‌هایی از: بورخس، مایه آ، کیروگا ،ایکاثا، کورتاثار، آندراده، کاساسیا،سانچث، مارسال و …

-چاپ پنجم

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g