شعر

زندگی در پرانتز

9,500تومان

چون بازدم تو هست /مرا نیازی به رویا نیست …

ماریو بندتی در شهر مونته ویدئو واقع در اوروگوئه چشم به جهان گشود. از سال ۱۹۳۸ تا ۱۹۴۱ به طور مستمر در بوئنس آیرس اقامت گزید. در
بازگشت به مونته ویدئو به هیئت تحریریۀ هفته نام ه لامارچا پیوست. اما مجموعه داستان های مونته ویدئو به نام “آتش بس” منتشر شده به سال
۱۹۵۹ به آثار روایی وی، ب هویژه در خصوص مفهوم جامعۀ شهری بُعد تازه ای بخشید. … آتش بس در نشر گل آذین به چاپ رسیده است. مرا نفس کم نیست /چون بازدم تو هست /مرا نیازی به رویا نیست …

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g