ادبیات

سایه‌های روشن در داستان‌های جلال آل‌احمد

20,000تومان

جلال آل احمد در آینه آثارش..

دربارۀ جلال آل احمد و آثارش کم نوشته نشده است، اما آنچه ما به آن برخواسته‌ایم، خود از رنگی دیگر است. همه هم و غم من در این کتاب مصروف نقد و بازخوانی برخی آثار وی بر پایۀ نظریه های ادبی‌ تازه است. من به سویه‌ها و ابعادی از آثار این نویسنده پرداخته‌ام که دیگران از آن غفلت ورزیده اند. کوشیده‌ام مرعوب آنچه دربارۀ وی به حق و ناحق نوشته اند، نشوم و پست و بلند و سایه و روشن ذهنیت او را چنان که خود دریافته ام بررسی کنم. کتاب سایه‌های روشن در داستان‌های جلال آل احمد از سلسله کتاب‌های نقد و بررسی ادبیات داستانی نشر گل آذین است.

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g