شعر

سرود مرغ آتش

50,000تومان

شعر انگلیس

در انبار موجود نمی باشد

سیلویا پلات با خصوصیات افشاگری خود حرفهای زیادی برای گفتن دارد حرفهایی ملموس و فریادوار فریاد گوشت و پوست و خون و احساس و اندیشه. این فریادی است که در آشپزخانه، اتاق زایمان، در بیمارستانها و دانشکده‌ها، دادگا‌ههای طلاق خانواده، اتاق کودکان و حتی در طبیعت و سرانجام در درون ذهن آدم‌ها به صدای بلند شنیده می‌شود. فریاد زن بودن. کتاب حاضر شامل چهار فصل است. زندگی و آثار سیلویا پلات، شعرها
و ترجمۀ آنها، شرح و تفسیر شعرها و نقد آثار پلات به قلم دیگر است.

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g