تخفیف ویژه!
کودک و نوجوان

شیرین‌‌تر از عسل (دفتر سوم)

5,500تومان 4,800تومان

کودک و نوجوان

مجموعه داستا نهای برگرفته از کلیله و دمنه
مجموعۀ حاضر، داستان هایی برگرفته از حکای تهای زیبا و پندآموز کتاب
کلیله و دمنه است که سرشار از پند و حکم تهای نهفته و دل نشین
می باشد. این کتاب دست مایه ای بوده است برای نویسنده تا در قالب
داستا نهای ساده مخاطب کودک و نوجوان را با این گنجینۀ ادب فارسی
آشنا کند.

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g