ادبیات

عشق جاوید است

55,000تومان

“عشق جاوید است” کتابی است در مورد ماری تاد و ابراهم لینکلن نوشته‌ی ایروینگ استون نویسندۀ بزرگ رمان‌های تاریخی

“عشق جاوید است” کتابی است در مورد ماری تاد و ابراهم لینکلن که ایروینگ استون نویسندۀ بزرگ رمان‌های تاریخی به‌ خوبی از پس آن برآمده است. کتاب حاضر از شرح آشنایی، عشق و ازدواج و زندگی سراسر آشوب و پر ماجرای سیاسی، اجتماعی ماری تاد و ابراهام لینکلن رئیس جمهور بزرگ آمریکاست که بر علیه برده‌داری شورید. و در قسمتی از داستان می‌خوانیم…. لینکلن خود را بالا کشید، چشمانش از عشق و سپاس آگنده. آنگاه به
همان تندی که آمده بودند، آن عشق و سپاس، رفته بودند، و عاطفۀ دیگری جای آنها را گرفته بود. اضطراب؟ ترس؟ ماری نم یخواست حدس بزند.
“… مدت بیشتری … یکی دو سال.” و در یکی دو سال چه خواهیم داشت که حالا نداریم؛ جوانی بیشتر، امیدبیشتر، شجاعت بیشتر؟ “پول … خاطرجمعی” “مگر پول خاطرجمعی می آورد؟ چنان تند می آید …

چاپ دوم۱۳۹۵

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g