علوم اجتماعی

فیدل کاسترو پس از کناره‌گیری

12,000تومان

ما پزشک می‌فرستیم، نه سرباز…

مجموعه مقالات و دستنوشته‌های فیدل کاسترو که در سایت گرانما منتشر شده است.

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g