ادبیات

ماه سربی

16,000تومان

مجموعه داستان‌های ایرانی

ماه سربی مجموعه‌ای مشتمل بر ۱۶ داستان کوتاه است. داستان‌ها همگی بر محور زنان و مسائل و مشکلات زندگی آنان می‌چرخد. از خیال تا واقعیت و زحمت و رنج آنان، در قسمتی از داستان می‌خوانیم: تو هنوز ایستاده‌ای شانه به شانه‌ی من. از قنادی می‌زنم بیرون. سردی سبک هوای کوچه را نفس میکشم. جناق سینه‌ام می‌سوزد. خیابان شلوغ است. میپیچم به خلوتی کوچه‌ای. سایه‌های خمیدۀ درختان شتابم را می‌گیرند. خنکی سایه‌ها از منافذ پوست به درون می‌ریزند. صدای سایش تخته کفشی روی زمین را، از پشت سرم می‌شنوم. تا آخر کوچه میدوم. کوچ های که میرسد به سینمای روباز تابستانی. برم یگردم ومیبینمت که داری سوار ماشینت میشوی. دنبالت میدوم. از قوس شیشهای پشت ماشین، میبینمت که سرت را کج کرده‌ای سمت آینه …

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g