علوم اجتماعی

مردم‌نگاری امروزین

28,000تومان

آموزش عملی روش امروزین مردم‌نگاری برای دانشجویان و علاقه‎‌مندان این حوزه…

نگاهی به سیر تکامل انسان‌شناسی و به طور اخص مردم‌نگاری نشان می‌دهد روش تحقیق در این رشته همواره از آغاز تاکنون دستخوش تحول بوده است. اما تازه‌ترین تحول در این روش مربوط به روش مردم‌نگاری همکارانه (Collaborative Ethnography) است. روشی که در انسان‌شناسی متأخر باب شده و بهترین شرح از آن توسط لوک اریک لاسیتر صورت گرفته است. اگر مشاهده مشارکتی مالینوفسکی زمانی تحولی نسبت به روش مردم‌نگاری قبل از خود بود، مردم‌نگاری همکارانه با ویژگی مشارکت مشاهده‌ای، تحولی نسبت به روش پیش از خود است. به طور خلاصه برخی از مهمترین ویژگی‌های این روش بدین قرار است: مشارکت مشاهده‌ای، کم رنگ شدن مرز بین محقق و موضوع تحقیق، برداشته شدن مرز بین محل سکونت محقق (اینجا) و میدان تحقیق (آنجا، دوردست)، تاکید بسیار بر برآیندی بودن و غیر قابل پیش بینی بودن، تغییر مسیرهای مداوم و محتمل مسیر برنامه و پروژه در اثر روابط انسانی، توجه به مفید بودن برای جامعه، همکاری از آغاز تا پایان و نگارش و انتشار مشترک و همکارانه. توجه به منشورهای اخلاقی، استفاده کمتر از نگارش و بهره بیشتر از گفتگو، عمل و فعالیت و … .  این کتاب به صورت آموزشی و مرحله به مرحله همراه با مثال و تمرین سعی در آموزش عملی روش امروزین مردم‌نگاری دارد.

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g