ادبیات

مرگ یک کندودار

20,000تومان

رمانی از ادبیات سوئد نوشته لارس گوستافسون ،او درباره این رمان می‌نویسد:سرطان هم در این رمان نوعی استعاره است..

“… نامه بیمارستان ناحیه واستارس رسید نخواستم بازش کنم، آن را کنار گذاشتم و روزنامه‌ها و مجله‌ها را تندی خواندم و … بعد سگم را به گردش مفصلی بردم … زندگی ای که اکنون دارم، زندگی واقعی است. خوب یا بد، جدا از دیگران یا زیبا، زندگی واقعی است … و اکنون چیزی قوی تر از تمام دادگاه‌ها، حکومت‌ها و مقام‌ها، درصدد است آن را از من بگیرد … عادلانه نیست … این نامه یا به من خبر می‌دهد که اصلاً چیز مهمی نیست. یا اعلام می کند که من سرطان دارم و به زودی می‌میرم … بنابراین، عاقلانه‌ترین رفتارها این است که آن را باز نکنم، زیرا تا وقتی که بازش نکنم با زهم امیدی باقی است …”گوستافسون: “سرطان هم در این رمان نوعی استعاره است. نسل من به‌شدت به آرمان شهرها اعتقاد یافته است. اینها می‌توانند انسان را به بردگی بکشانند. راه‌حل های گسترده اجتماعی بی‌خطر نیستند … پرسش چنین مطرح می‌شود که بدانیم آیا ترقی فکری توتالیتر نیست …”

-چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g