علوم اجتماعی

مقدمه‌ای بر اقتصاد خانواده

20,000تومان

مروری بر پیشرفت نظری و مطالعات تجربی…

زمان زیادی از کاربرد نظریۀ اقتصادی در تبیین رفتارهای مربوط به خانواده نمی‌گذرد. حاصل این پیشرفت نظری ظهور شاخۀ جدیدی در علم اقتصاد خانواده بوده است. موضوع اقتصاد خانواده عمدتا معطوف به مراحل مختلف چرخۀ زندگی خانوار است که براساس آن تصمیم سازی بر سر تشکیل، تکمیل و انحلال خانواده از منظر اقتصادی تحلیل می شود، کتاب پیش رو را میتوان صرفاً به منزلۀ مدخلی برای ورود به این عرصه دانست که بر مبنای آن رویکردهای نظری موجود در اقتصاد خانواده به اجمال معرفی شده و مهم ترین مطالعات تجربی انجام یافته مرور می شوند.

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g