ادبیات

میوه‌های زمین

50,000تومان

“میوه‌های زمین” اثری که جایزه‌ی نوبل  ادبیات را نصیب کنوت هامسون کرد:

کنوت هامسون هر اثری که می‌آفریند تک خالی است که رو می‌کند. “میوه‌های زمین” اثری که جایزه‌ی نوبل در ادبیات را نصیب او کرد رمانی است خوش بینانه، سرشار از عاطفه‌های انسانی و شوق‌انگیز. ماجرای “آدم و حوا”یی جدید است در فاصله زمانی بسیار با “هبوط” آدم. مرد ایزاک نام دارد و زن اینگر. در اطراف آنها انواع رفتاری که بتوان برشمرد یافت می‌شود. ولی ایزاک مردی نیست که از راه مطلوب خود انحراف یابد. عشق به زمین و طبیعت به او برجستگی خاصی می‌دهد و گنج نهفته در زیرزمین  معدن‌هایی که در زمین هایش کشف می شود  او را اغوا نمی‌کند. آرمان او دایر کردن زمین‌های بایر است و آَنچه هامسون در ماجرای او توصیف می‌کند خواسته‌های قلبی او است: کنار آمدن با طبیعت و گریز از آنچه انسان را از طبیعت و زمین دور می‌کند.

چاپ چهارم۱۳۹۶

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g