شعر

هرگز، مگو هرگز!

40,000تومان

برشت شاعر و برشت عاشق را در این مجموعه بخوانید…

شعرهای این گزینه دربردارندۀ همۀ دوره‌های شعری برشت است. از همه آثار او در این دفتر آمده و می توان این دفتر را منبعی کامل برای آشنایی با برشت شاعر و بیشتر معرف برشت عاشق، انسان دوست و سرایندۀ لحظات طراوت ناب دانست. برشت، شعرهای عاشقانۀ بسیاری دارد که با توجه به محدودیت‌های موجود، ترجمه‌پذیری و … در نهایت، این گزینه از شعرهای عاشقانۀ او در این دفتر جای گرفتند که البته در ایران بی‌سابقه است و در جُنگهای دیگر کمتر به آن پرداخته شده. منبع اول ما سه جلد از مجموعه آثار برشت در انتشارات سورکامپ است با سه چاپ متفاوت، اولی در سال
۱۹۶۴ ، دومی در سال ۱۹۶۷ و دیگری در سال ۱۹۷۶ . این سه جلد در بردارندۀ نزدیک به هزار صفحه پشت سرهم و فشرده از اشعار برشت است.
کتاب حاضر دوزبانۀ آلمانی/ فارسی می‌باشد.

چاپ هفتم۱۳۹۶

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g