ادبیات

ویکتوریا

16,000تومان

رمان عاشقانه ویکتوریا با آن که ماجرایش درعصر جدید روی می‌دهد. تأثیری از شعر شوالیه‌گری می‌بخشد.

رمان عاشقانه ویکتوریا با آن که ماجرایش درعصر جدید روی می‌دهد. تأثیری از شعر شوالیه‌گری می‌بخشد. شخصیت‌های اصلی اثر، دو
تن (ویکتوریا و یوهانس) هستند. یوهانس، شاعر و در حقیقت یکی از نسخه بدلهای شخص هامسون، است. خنیاگری است که بانوی خود ویکتوریا، دختر صاحب قصر را می‌ستاید. تضاد اجتماعی که بین پسر آسیابان قصر و دختر ارباب وجود دارد از اجزاء سنت رمانتیک به شمار می رود. ولی هامسون به موضوع کاملا رفعت می‌بخشد و از سودا، تصویری فراموش نشدنی می‌سازد.

چاپ هشتم۱۳۹۷

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g