مطالعات زنان

پدرسالاری (گذار از مادرسالاری به پدرسالاری)

45,000تومان

بخش سوم کتاب تکامل زنان که از روزگار پیشین بربریت آغاز میشود.

از کتاب#تکامل_زنان_(#مادر_سالاری،#برادر_سالاری،#پدر_سالاری) که برای نخستین بار بیش از سی و پنج سال پیش به چاپ رسیده به عنوان #پژوهشی “گیرا،پرکشش و دانشورانه “،”بازسازی ستایش برانگیز  و اثرگذار و جذاب از تاریخ بشر” و “کاری نهایی و بی چون و چرا درباره ی #تئوری_تکامل تا آنجا که به #زنان مربوط می شود.” ستایش شده است. با اینهمه #دیدگاه_تاریخی که خانم #ایولین_رید ارایه میدهد به همان اندازه ی ستایشی است که دریافت کرده بود بحث برانگیز شد،یافتن دلیل آن هم دشوار نیست… پدرسالاری بخش سوم کتاب تکامل زنان که از روزگار پیشین بربریت آغاز میشود و در دوره شهری گری(تمدن) باستانی را میگذراند تا به روزگار کنونی میرسد.

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g