علوم اجتماعی

چند کاوش در سیاست و جامعه

30,000تومان

مجموعه مقالات کاوش‌هایی‌اند در گوشه‌هایی از حیات اقتصادی و سیاسی ایران

چنان که از نام کتاب برمی‌آید این مجموعه مقالات کاوش‌هایی‌اند در گوشه‌هایی از حیات اقتصادی و سیاسی ایران؛ هم در تاریخ هم در محیط، هم در کارکردهای اقتصادی و هم در مدیریت سیاسی. اگر مقاله‌هایی سابقۀ نشر دارند یقیناً به همان اندازه هم سابقۀ تجدیدنظر و اصلاح دارند. این دو کار در پی نقد و اظهارنظرهای خوانندگان صورت گرفته اند. این روش به گمان نویسنده روش پسندیده‌ای است زیرا از داد و ستد فکری میان خواننده و نویسنده بهره می‌برد. فریبرز رئیس دانا اقتصاددان و تحلیل گر سیاسی و پژوهش گر مسائل اجتماعی و اقتصادی است. او در حدود ۴۰ عنوان کتاب دارد که کمتر ۰ا عنوان آن، مانند کتاب حاضر مجموعۀ تجدیدنظر شده ای از مقاله‌ها یا مقاله‌های چاپ نشده است.

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g