شعر

چهار فصل – هایکو اتریشی

4,800تومان

هایکو اتریشی

خوانندگان ایرانی، شاعران نسل ما و حتی نسل‌های پیش و جوانترها، هایکو را با کتاب مفصلی به همین نام به قلم احمد شاملو و ع. پاشایی
شناختند. با همین کتاب بود که گرایش به هایکو و شعر ژاپنی در ایران فزونی گرفت. از چاپ نخست آن سی سالی می‌گذرد، پس از آن به ویژه
در این سال‌ها، کتا‌بهای زیادی از زبان اروپایی در زمینه هایکو منتشر شد که به سهم خود به فهم بیشتر ما از این قالب کمک کرد و به دنبال شاعران ایرانی نیز رفته رفته هایکو سرودند و منتشر کردند. چه خوش پیدا می‌شوی در بادبانی که به آرامی باد شده‌ای باد ناپیدا!! …

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g