کتاب در برابر نئولیبرالیسم و جهانی‌ سازی


کتاب در برابر نئولیبرالیسم و جهانی‌سازی

نویسنده: ژوزف استیگلیتز، جیمز پنراس، کلیم صدیقی
مترجم: مسعود امیدی
نوبت چاپ: سوم، ۱۳۹۷
شابک: ۳-۷۱-۶۴۱۴-۶۰۰-۹۷۸
ناشر: گل‌آذین

قیمت محصول :

۳۵,۰۰۰ تومان

توضیحات

کتاب در برابر نئولیبرالیسم و جهانی‌سازی

نئولیبرالیسم، در واقع ایدئولوی سرمایه‌داری جهانی در عصر جهانی سازی و تلاشی است در حوزه‌های نظری و عملی از سوی مدافعان این سیستم برای باز پس گیری همه امتیازاتی که ناگریز گردیده بود تحت فشارهای ناشی از مبارزان کارگران و زحمتکشان در سطح جهان در دهه‌های پس از جنگ دوم جهانی در قرن بیستم به آن تن بدهد. تقریبا از اواخر دهه‌ی هفتاد قرن بیستم مجموعه‌ای از سیاست‌های اقتصادی بویژه از سوی نهادهای مالی قدرتمند جهانی شامل صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی شامل آزادسازی بازارها بویژه بازار کار و توسعه برون سپاری و موقتی سازی و قرار دادی کردن روابط کار، مقررات زدایی، حذف سوبسیدها و قطع بودجه‌های خدمات اجتماعی در زمینه‌های آموزش، بهداشت و درمان، انرژی، حمل و نقل و…
و کالایی‌سازی همه‌ چیز از جمله آموزش و سلامت اجتماعی بر کشورها حاکم گردید که اینک پس از گذشت نزدیک به چهار دهه پیامدهای فاجعه بار آن بیش از پیش آشکار گردیده است.

نویسنده: ژوزف استیگلیتز، جیمز پنراس، کلیم صدیقی
مترجم: مسعود امیدی
نوبت چاپ: سوم، ۱۳۹۷
شابک: ۳-۷۱-۶۴۱۴-۶۰۰-۹۷۸
تعداد صفحات: ۱۴۲
قطع: رقعی
قیمت: ۲۲۰۰۰ تومان
ناشر: گل‌آذین

کتاب در برابر نئولیبرالیسم و جهانی‌ سازی was last modified: اکتبر 12th, 2020 by gol_azin@yahoo.com