ادبیات

کین

30,000تومان

نمایشنامه کین (یک درام خوب دارای استحکام” و “درخشان” ):اثر ژان پل سارتر برنده نوبل ادبیات۱۹۵۳

ژان پل سارتر فیلسوف بزرگ و نویسندۀ توانا و برندۀ جایزۀ نوبل در سال ۱۹۵۳ به سراغ یکی از نمایشنامه های الکساندر دوما (پدر) که شخصیت اصلی آن جلوه گر بی‌نظمی و نبوغ بود رفت تا آن را به شیوۀ خود بازنویسی کند و در حقیقت اثری بیافریند که به گفتۀ روبر کن یک “درام خوب دارای استحکام” و “درخشان” است.

-چاپ اول

توضیحات تکمیلی

وزن 500 g